Δευτέρα, 16 Μαΐου 2016

Πλάτων: Τι είναι η θεωρία των ιδεών;


Π Λ Α Τ Ω Ν
427–347 π.Χ


Οι Ιδέες συνυφαίνονται με την ύπαρξή μας


§1. Όποιος θέλει να καταλάβει όλο το βάθος και πλάτος της πλατωνικής αντίληψης για τις ιδέες, χρειάζεται να έχει κατά νου τα παρακάτω λόγια του ίδιου του Πλάτωνα:

«όσοι δεν είναι πραγματικά φιλόσοφοι … έχουν μόνο ένα πασάλειμμα από αμφίβολες γνώσεις … και πείθουν τον εαυτό τους ότι δεν τους λείπει πια το παραμικρό… Όμως η [φιλοσοφική] γνώση της ουσίας του πράγματος … δεν μπορεί να διατυπωθεί με το λόγο, όπως άλλες γνώσεις, αλλά,  μετά από μακρόχρονη κοινή αναζήτησή της και αδιάκοπη ενασχόληση με αυτή, γεννιέται στην ψυχή ξαφνικά, σαν το φως που ανάβει από μια σπίθα, και ύστερα τρέφεται μόνη της (Επιστολή Ζ΄ 340d-341c).

Ετούτα τα λόγια συνοψίζουν τον εσωτερικό και εν ταυτώ τον διαλεκτικό χαρακτήρα της πλατωνικής φιλοσοφίας, με τον οποίο συνυφαίνεται η θεωρία των ιδεών. Η τελευταία λοιπόν συνδυάζει, ως γνωσιοντολογική προϋπόθεση για την ευδοκίμησή της, τη διαλεκτική διερεύνηση της εσωτερικής ουσίας κατ’ αντιστοιχία με την εσωτερικότητα, δηλαδή τη διαλεκτική τακτοποίηση, του φιλοσοφικού βίου του ανθρώπου, της ανθρώπινης ψυχής.  

§2. Ποια σημασία έχει, για τον Πλάτωνα, η θεωρία των ιδεών; Αποτελεί την ακατάλυτη δύναμη της φιλοσοφίας του και ένα από τα πιο βασικά χαρακτηριστικά της διαλεκτικής εκδίπλωσης αυτής της φιλοσοφίας. Αυτή η θεωρία καθιστά δυνατή τη διάκριση ανάμεσα στον κόσμο του γίγνεσθαι και στον κόσμο του Είναι. Τι είναι ο κόσμος του Είναι; Είναι αυτός που ιδιάζει στη νόηση και είναι αιώνιος και αμετάβλητος. Από την άλλη πλευρά, ο κόσμος του γίγνεσθαι βρίσκεται σε διαρκή μεταβολή και είναι προσιτός στην αίσθηση. Η θεωρία των ιδεών δεν απορρίπτει τον ένα κόσμο για χάρη του άλλου, αλλά υπερβαίνει τον έναν, διέρχεται δηλαδή μέσα από τον κόσμο του γίγνεσθαι για να προχωρήσει πέρα απ’ αυτόν, προς το αληθές αυτό καθεαυτό, προ της ιδέα την αναλλοίωτη των πραγμάτων. Με εγελιανή ορολογία, η εν λόγω θεωρία πραγματοποιεί τη διαλεκτική πεπερασμένου και απείρου.

§3. Τι είναι οι ιδέες; Με το όρο ιδέα ή, πράγμα που είναι το ίδιο, είδος, ο Πλάτων εννοεί την εννοιολογική, ιδεατή εικόνα του όντος ή των όντων και όχι κάποια εξωτερική όψη τους, κάποιον ιδιαίτερο τύπο ή μορφή τους που μας παρέχουν οι αισθήσεις. Οι ιδέες είναι: 1. Εν επί πολλών· 2. το ο εστιν [=αυτό που υπάρχει]· 3.  είναι νοητές και όχι ορατές. Δεν είναι αριθμητικές ενότητες, όπως υποστηρίζει ο Αριστοτέλης. Αυτές είναι τα καθόλου, οι γενικές ουσίες, ενώ τα αισθητά πράγματα είναι αριθμητικά πολλά. Κάθε ιδέα είναι μία και η αυτή για τα πολλά πράγματα ή για τις πολλές υπαρκτικές τους ιδιότητες, καταστάσεις, εκδηλώσεις. Π.χ. μια είναι η ιδέα του μεγέθους στα πολλά πράγματα ή η ιδέα της δικαιοσύνης στα πολλά κράτη ή η ιδέα του ωραίου, του αγαθού κ.λπ. Με άλλα λόγια: οι ιδέες είναι τ    στίν, τυγχάνει καστον ν [=οι ιδέες είναι αυτό που υπάρχει, αυτό που συμβαίνει να είναι το κάθε ον].

§4. Το ρήμα στίν εδώ έχει υπαρκτική σημασία. Δηλαδή οι ιδέες υπάρχουν, όπως υπάρχουν τα αισθητά πράγματα.  Υπάρχει ωστόσο διαφορά ανάμεσα στο οντολογικό status των ιδεών και στο κατ’ αίσθηση των πραγμάτων ή των όντων. Οι ιδέες είναι το ε  ν, θάνατον και σαύτως χον [=αυτό που πάντοτε υπάρχει, που είναι αθάνατο, που βρίσκεται πάντοτε στην ίδια κατάσταση]. Δεν υπόκεινται σε γένεση και φθορά όπως το αισθητό ή τα αισθητά. Είναι ενυπόστατες και αμέριστες, δηλαδή ατεμάχιστες ουσίες, που συγκροτούν έναν ενιαίο νοητό κόσμο και έχουν μια αυτοτελή ύπαρξη: κατοικούν εκεί στον καθαρό, τον ακήρατο υπερουράνιο τόπο (Φαίδρος 247c). Προς αυτόν τον τόπο οφείλει να ανεβαίνει η ψυχή, που είναι το αθάνατο στοιχείο του ανθρώπου σε αντίθεση με το σώμα, το υλικό και φθαρτό του στοιχείο (.ο.π.). Αυτός ο ακήρατος λειμώνας των ιδεών, ο νοητός κόσμος, αποτελεί το αρχέτυπο του αισθητού κόσμου. Ταυτόχρονα είναι ο ζωντανός λόγος/η αιτία του τελευταίου.

§5. Ο κόσμος των ιδεών αποτελεί για τον άνθρωπο το καθεαυτό και διεαυτό του Είναι, την ολότητα της ύπαρξής του. Απ’ αυτή την άποψη, όταν ο άνθρωπος συσχετίζεται με τις ιδέες και αποβλέπει προς τον υπερουράνιο τόπο του ωραίου και του αγαθού, ουσιωδώς τείνει να ανακτήσει ολόκληρο τον εαυτό του από τη συντριβή του μέσα στη σχάση του αισθητού κόσμου. Ο τελευταίος, ως χωριστή οντότητα, είναι το άλλο του ανθρώπου, το ετέρως-Είναι του, από το οποίο εκάστοτε καλείται να επιστρέψει εις εαυτόν. Πώς μπορεί να επιστρέψει; Δυνάμει της ύψιστης ιδέας, δηλαδή της Ιδέας που είναι η κινητήρια δύναμη, η ζωοοποιός αρχή της μιας ή της άλλης πολλότητας ομοειδών ή ομώνυμων αισθητών, τα οποία εν-οποιούνται υπό ένα όνομα. Π.χ. το όνομα τραπέζι υποδηλώνει πολλά ομοιειδή και ομώνυμα αντικείμενα ή πράγματα, τα οποία ονομάζονται τραπέζι/τραπέζια κατά το αρχέτυπο της Ιδέας: τραπέζι. Πέρα από τις υπερβολές ή τις στρεβλώσεις που έχει υποστεί η θεωρία των ιδεών του Πλάτωνα από κακόβουλες ερμηνείες, ένα είναι η απτή αλήθεια: ο Πλάτων, σε γενικές γραμμές, πραγματώνει φιλοσοφικά αυτό που αποτελεί το αυτονόητο για κάθε νοήμονα άνθρωπο: πραγματώνει τον φιλοσοφικά καλλιεργημένο άνθρωπο, που αναγνωρίζει πως η ανθρώπινη ύπαρξη αποκτά νόημα όχι επειδή είναι ύπαρξη, γιατί και τα ζώα υπάρχουν, αλλά επειδή αποζητά την αθανασία της και την επιτυγχάνει, στο βαθμό που έχει ιδανικά, ρεαλιστικής υφής, και μάχεται να τα υλοποιήσει διά βίου. Π.χ. Συζητάμε για τον Πλάτωνα, επειδή πέρασε στην αθανασία η ύπαρξή του ως πραγματωμένη ολότητα ιδεών και όχι επειδή είχε στενό ή πλατύ στέρνο. Εδώ έγκειται και όλο το πλέγμα της απειρότητας του ανθρώπου.
6 σχόλια:

 1. Μια διευκρίνηση: Ο κόσμος των ΙΔΕΩΝ είναι του Τιμαίου του Λοκρού παρ' ότι μερικοί λεν ότι είναι το Πλάτωνος. Οφείλουμε όλους να τους τιμούμε. Oι ιδέες ως πολύμορφες δυνάμεις, αναφέρονται στα Ορφικά κείμενα και ασφαλώς αναφέρονται στα κείμενα του Έρμου του Τρισμέγιστου. Συνεπώς δεν είναι δυνατόν να λέμε ότι ο Πλάτων είναι πατήρ των Ιδεών. Ο Πλάτων είναι αυτός που συνέβαλε σε αυτήν την διάδοση αυτών των αρχαίων θεωριών, αυτών των μεγάλων κοσμογονικών αληθειών και συνεπώς ευτυχούμε εμείς και ευεργετούμεθα και ως ευεργετηθέντες οφείλουμε χάριτας σε αυτούς τους πνευματικούς προπάτορες μας.
  Ο Πλάτων πήρε το βιβλίο του Τιμαίου του Λοκρού και το μετέφρασε ή το απέδωσε στην αττική διάλεκτο. Εξ ορισμού γίνεται κατανοητόν ότι ο Τίμαιος ο Λοκρός έχει το σύγγραμα του στην Δωρική διάλεκτο. Συνεπώς ορθώς ο Πλάτων αναφέρεται στον Τίμαιο ότι αυτά τα λέγει ο Τίμαιος και θέτει στα χείλη συνομιλητού του Τιμαίου Σωκράτους τους επαίνους εκείνους προς τον Τίμαιο, όπου ο Σωκράτης λέγει ο Τίμαιος ανήλθεν εις την κορυφής απάσης της φιλοσοφίας. Επίσης ο Τίμαιος χαρακτηρίζεται και αστρονομικότατος και συνεπώς οι ΙΔΕΕΣ κατά τον Πλάτωνα σαν θεωρία είναι του Τιμαίου του Λοκρού και όχι δικές του.
  Ο κόσμος έχει συνηθίσει να λέγει αυτό το οποίον είναι ανακριβές. "Ο Πλάτων στον Τίμαιο λέει.." Αλλα διαψεύδουν τον ίδιο τον Πλάτωνα. Ο Πλάτων ομολογεί ότι ο Τίμαιος λέγει αυτά περί δημιουργού και περί ιδεών. Και σήμερα θα παρακολουθήσουμε πως οι ιδέες είναι -κατά τον Τϊμαιο πάντα- κυβερνητική δύναμης, πληροφόρος δύναμης, δεν είναι ηλενεργειακή δύναμις αλλα είναι η δύναμις εκείνη που παρέχει το σχέδιο και την μορφή, είναι η δύναμης εκείνη που μορφοποιεί την ύλη στις άπειρες μορφές της.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ως άποψη - θέση έχει ενδιαφέρον ουκ ολίγο προς περαιτέρω διερεύνηση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ποια διαφορά συλλαμβάνετε ανάμεσα στον Χέγκελ και τον Πλάτωνα ως προς τη φύση των ΙΔΕΩΝ και τον τρόπο πραγμάτευσής τους στον υπεραισθητό και τον αισθητό κόσμο; Σε ποια θεώρηση ΙΔΕΩΝ από τις δύο είστε πιο κοντά, στην πλατωνική ή την εγελιανή....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Η διαφορά είναι σε επίπεδο ιστορικότητας των ιδεών ή της απόλυτης ιδέας στον Χέγκελ και σε επίπεδο γλωσσικών αναδιατυπώσεων. Ο Χέγκελ αντιμετωπίζει τον αισθητό κόσμο ως την ενεργό πραγματικότητα κάθε ιδεατού, ενώ ο Πλάτων αντίστροφα. Πιο κοντά είμαι στη φιλοσοφική γοητεία αμφοτέρων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Κύριε Τζωρτζόπουλε, χρόνια σας πολλά και καλή χρονιά! θα ήθελα τη γνώμη σας για δύο ζητήματα. Α.Ποια διαφορά βλέπετε ανάμεσα στην εγελιανή και πλατωνική διαλεκτική; Θεωρείτε την εγελιανή λογική πιο κοντά στην πλατωνική ή την αριστοτελική; Β.Τι θα απαντούσατε σε εκείνους που διατείνονται ότι είναι εσφαλμένη η θέση του Πλάτωνα: "το ον και το μη ον είναι δύο χωριστές υποστάσεις που "επικοινωνούν" μεταξύ τους";

  ΑπάντησηΔιαγραφή